PLASTİĞİN YOLCULUĞU

YamanPlastik-ÜretimŞeması

Genellikle yeraltından çıkarılan bir fosil yakıt ve hammadde olan petrolün işlenmesiyle elde edilen PLASTİK; hafif, kolay şekil verilebilir, dayanıklı, renklendirilebilir ve ekonomik olması nedeniyle neredeyse hayatımızın her alanında kullanılmakta.

Ne var ki parçalanarak doğaya karışması uzun yıllar alan bu maddenin doğal hayatın sürekliliği için dönüşmesi gerekiyor. Yeni plastiklerin üretilmesi adına kullanılan doğal kaynakların tüketimini azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve en önemlisi çevre kirliliğinin önüne geçmek için insanoğlu bunu yapmak zorunda!

“Geri Dönüşüm, Tekrar Kullanım ve Geri Kazanım” yoluyla plastik atıkları çöp olmaktan kurtaran bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi...

İşte geri dönüşmeye hazır plastik atıkların YAMAN PLASTİK tesislerindeki yolculuğu….

  • Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur,
  • Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar kırma makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır,
  • Kırpıntı adını verdiğimiz bu parçalar yıkama işlemine tabi tutulur,
  • Yıkama işleminden sonra içindeki yabancı maddeler sorter makinalarında ayıklanır,

BU KIRPINTILAR;

  1. Ekstrüzyon levha hattına gönderilip sıkıştırılarak ince ve geniş pet levhalar haline getirilir.
  2. Enjeksiyonda enjekte edilir.
  • Elde edilen pet levhalar termofor makinalarında şekillendirilerek nihai ürüne dönüştürülür.

Tesisimizde gerçekleşen bu birkaç günlük yolculuğun sonunda atıklar artık yepyeni birer terfomormik ürün olarak geri kazanılmıştır.