POLİTİKALARIMIZ

YAMAN PLASTİK, evrensel kalite ve standartlardaki doğru ürün ve hizmetleri müşterilerine sunarken, çalışanlarıyla birlikte uyguladığı politikalar doğrultusunda güçlenerek büyümeyi amaç edinmiştir. Sürdürülebilir bir dünya, ülkesi, müşterileri ve tüm paydaşlarının yararı için uyguladığı bu politikalar taviz verilmeksizin uygulanan birer güven unsurudur.

POLİTİKALARIMIZ

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikası

YP-Ürün-Güvenliği

YAMAN PLASTİK, uyguladığı kalite ve ürün güvenliği politikaları kapsamında;

 • Tanımlanmış kalitede güvenli ve yasal ürünler sunar.
 • Üretimin her aşamasında ve sonrasında müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için daima yüksek kalitede hizmet verir.
 • Yasal, güvenli ve kaliteli ürünler sunarak ürün güvenliğini garanti eder.
 • Müşterilerinden aldığı geribildirimleri değerlendirerek uygulamalarına entegre eder.
 • Kaynaklarını amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanır.
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini ve ürünlerini pazarın beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi amaçlar.
 • Çalışanlarını bu politika doğrultusunda bilgilendirip yetkinliklerini geliştirerek, katılım ve işbirliğinin devamlılığını sağlar.

İSG ve Çevre Politikası

YP-İSG-Güvenliği

YAMAN PLASTİK faaliyetlerini gerçekleştirirken, nitelikli iş gücüne sahip profesyonel kadrosuyla birlikte iş sağlığı güvenliği ve çevre politikalarına bağlı kalmayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda;

 • Uymak zorunda olduğu yasal mevzuat, standartlar ve diğer gerekliliklere uyum sağlar.
 • Çalışanlarının ve ziyaretçilerinin iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini arttırır.
 • Risk yaratan durum ve davranışların etkilerini en aza indirecek önlemler alır.
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken atık oluşumu, enerji ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutar.
 • Faaliyetler esnasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlayıp, bu sırada oluşabilecek kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirir.
 • Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini, amaç ve hedefleri doğrultusunda uygulayarak sürekliliği ve gelişimini sağlar.
 • Üretim ve yatırımlarını, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmadan ve emanet olarak gördüğü doğaya saygı duyup koruyarak gerçekleştirir.
 • Doğaya saygı ve çevre bilincinin yerleşmesi için sosyal farkındalık projeleri geliştirip uygulayarak toplumsal bilincin arttırılmasına fayda sağlar.

Bilgi Güvenliği Politikası

YP-Bilgi-Güvenliği

YAMAN PLASTİK, şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış, kasıtlı veya kasıtsız tüm tehditlere karşı korumak için bilgi güvenliği politikasını titizlikle uygular. Bu politikalar kapsamında;

 • Bilgi varlıklarını tanımlayarak bunlarla ilgili risk değerlendirmelerini yapar.
 • Bilginin gizliliğinin sağlayarak bütünlüğünü korur.
 • İş süreçlerinde ihtiyaç duyulan her an bilgiye erişimi mümkün kılar.
 • Yasal yükümlülükler ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirir.
 • İş sürekliliği planlarını geliştirip, iyileştirilmesini sağlar.
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini ya da ihlal şüphelerini Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirerek incelenmesini sağlar.
 • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluğu tüm çalışanları için zorunlu kılarak onları bu konuda bilgilendirir.